INFORMATIE

Belangrijke informatie zodra u uw vuurwerk gaat afhalen:
Wees op tijd, dit voorkomt dat u lang moet wachten. Degene die het vuurwerk komt afhalen dient 16 jaar of ouder te zijn en moet voorzien zijn van een geldig legitimatie bewijs. Per klant mag er maximaal 25 kg per keer meegenomen worden. Zorg ervoor dat u over een uitgeprinte afhaal bon beschikt.

Waar kan je veilig, goedgekeurd vuurwerk kopen? Bij Nederlandse vuurwerkverkopers, die zijn aangesloten bij de BPN of die inkopen bij een van de bij de BPN aangesloten leveranciers, koop je goedgekeurd legaal vuurwerk dat veilig gebruikt kan worden als de aanwijzingen correct opgevolgd worden.

Illegaal vuurwerk is te koop in o.a. België, Duitsland en Polen (en zelfs in Nederland). Vuurwerk uit het buitenland is bijna altijd illegaal in Nederland omdat het niet aan de Nederlandse eisen voldoet.

Deze eisen zijn opgesteld zodat het vuurwerk op een veilige en feestelijke manier tot ontbranding gebracht kan worden, en jij en je vrienden kunnen genieten van een kleurrijk schouwspel met prachtige geluidseffecten.

Illegaal vuurwerk voldoet dus niet aan deze eisen, en is daardoor levensgevaarlijk. Zo kan bijvoorbeeld een etiket met veiligheidsinstructie en andere verplichte kenmerken in Nederlandse taal  ontbreken, er te veel kruit in het vuurwerk zitten, te hard knallen, snel lont bevatten in plaats van voorgeschreven lont met de verplichte vertraging, het vuurwerk geen CE keur hebben en niet getest zijn voor consumenten gebruik of het is Categorie 4 vuurwerk dat alleen door professionele afstekers met een vergunning afgestoken mag worden. Illegaal vuurwerk kan zwaar lichamelijk letsel en overlast veroorzaken.

Illegaal vuurwerk is dus verboden in Nederland en op bezit door consumenten van bijv. 1 tot 6 lawinepijlen, flashbangers (nitraatcrackers) of vlinders etc. staat 1 tot 3 maanden gevangenisstraf voor het verkopen aan volwassenen. Bij verkoop aan minderjarigen gelden nog hogere straffen. Daarnaast is het mogelijk dat de woningbouwvereniging je uit je huis zet omdat je een gevaar vormt voor de omwonenden. Verzekeringen kunnen u aansprakelijk stellen voor schade  wanneer sprake was van bezit of gebruik van illegaal vuurwerk.

Legaal Nederlands consumenten vuurwerk is gemakkelijk te herkennen aan:

 • De tekst “Geschikt voor particulier gebruik”. Deze moet op het vuurwerk vermeld staan!
 • Welk type vuurwerk het is
 • Welke categorie vuurwerk het betreft: Categorie 1 (minimum leeftijd 12 jaar), Categorie 2 (minimum leeftijd 16 jaar) of Categorie 3 (minimum leeftijd 18 jaar) Categorie kan afgekort zijn in Cat.
 • CE registratienummer op (XXXX – YY – ZZZZ (X=Notified body nummer, Y= categorie F1, F2 of F3, Z=volgnummer )).
 • Netto Explosieve Massa (NEM) of kruitgewicht of NEC (Net explosive content)
 • Productiejaar als 2 of 4 cijferig nummer dus “2010” of “10”
 • Nederlandstalige Veiligheidsinstructie met o.a.: gebruik (binnen of buiten), hoe je het vuurwerk moet plaatsen, hoe je het moet aansteken, veiligheidsafstand, en aanvullende veiligheidsinstructies.
 • Naam, plaats en land van fabrikant en/of importeur
 • Bij meer dan 1 lont moet de tweede lont met de tekst “Reserve lont” gemarkeerd zijn.
 • Bovenstaande teksten moeten op het vuurwerk zelf staan (bij klein vuurwerk zoals sterretjes en knalerwten mag het op de verpakking staan)
 • (Helaas zijn er ook wel eens producenten die artikelen vervalsen en illegaal voorzien van bovenstaande kenmerken. Je hebt dus geen 100% zekerheid.)

Illegaal Vuurwerk veroorzaakt schade, letsel en overlast. De publieke opinie wordt steeds negatiever over vuurwerk omdat dit overlast zou veroorzaken. Verreweg de meeste overlast wordt echter door illegaal vuurwerk veroorzaakt. Voorkom dat legaal consumenten vuurwerk verboden wordt en steek geen illegaal vuurwerk af!

De overheid wilde het aantal verkoopdagen van 3 naar 2 inkorten. Zij hebben gelukkig afgezien van dit plan, maar verwachten wel dat de andere maatregel (inkorten afsteektijd van 10.00uur tot 02.00uur naar 18.00uur tot 02.00uur) zal leiden tot aanzienlijk minder overlast bij de bevolking.

Mocht dat niet zo zijn dan wil de overheid alsnog de verkooptijden gaan inkorten naar 2 dagen. Zorg er dus voor dat jij en je vrienden samen kunnen genieten van vuurwerk, zonder overlast te veroorzaken. Kies dus een geschikte plek uit om je vuurwerk af te steken, en doe dit binnen de toegestane afsteektijden van 18.00uur tot 02.00uur.

Legaal consumentenvuurwerk mag door consumenten vervoerd worden tot maximaal 25Kg per persoon.

Illegaal vuurwerk is zeer gevaarlijk mag niet zomaar vervoerd worden. Illegaal vuurwerk wordt ingedeeld als klasse 1.1. Hiervoor gelden strenge voorschriften zoals UN-verpakking, ADR EXII gekeurde auto, chauffeur met ADR klasse 1 diploma etc.

Wat te doen als een van je huisgenoten van plan is om illegaal vuurwerk te gaan kopen? Ten sterkste ontraden. Illegaal Vuurwerk is verboden in Nederland en er staan hoge straffen op het bezit er van. Daarnaast kan je uit je huurwoning gezet worden door de woningbouwcoöperatie omdat jouw gezin  een gevaar vormt voor je omgeving. Verzekeringen kunnen hun uitkering stoppen en jou aansprakelijk stellen wanneer bezit of gebruik van illegaal vuurwerk is geconstateerd. Daarnaast kan illegaal vuurwerk ernstig letsel veroorzaken, zoals afgerukte hand of verlies van een oog. Deze risico’s wil je toch niet lopen voor jou of je huisgenoten?

Wat te doen als je illegaal vuurwerk bij een van je vrienden ontdekt? Praat met deze persoon en breng hem op de hoogte van de risico’s. Bel de politie of “Meld Misdaad Anoniem” (0800 7000).